IMG_2260.jpg

Mille järgi tunda ära kvaliteetne päikesepaneel?

Fotoelektrilised päikesepaneelid (PV) paigaldatakse aastakümneteks, ehk siis nad peavad andma lubatud toodnagut ka 10 ja enama aasta pärast. Seepärast on paneelide valku juures lisaks selle nimivõimsusele ja hinnale olulised ka muud näitajad, mis annavad kindluse, et paneel peab meie keskkonnatingimustes vastu 25 aastat ning annab selle aja jooksul ka lubatud toodangut.. Allpool natuke seletusi sellele, mida peaks paneeli hinna kõrval veel jälgima.

Paneeli tootja taust

Tootjaid on maailmas tuhandeid. Ainuüksi firma nime ja asukoha järgi on raske valikut teha. Võib valida kaubamärgi, tootjamaa või peakontori asukohariigi järgi. Tegelikkuses on paneelitootjate teadus- ja arendusosakondade tase samuti nagu ka ärikultuur üsna erinev, millest tulenevalt võib olla ka erinev paneeli kvaliteet.

Üks näitaja, mille järgi tootjaid ja nende paneelide kvaliteeti hinnata on paneelide tagasikutsumise või praagi % toodangust, kuid seda infot on enamasti raske avalikult leida ja seda infot jagavad vaid läbipaistvamad firmad.

On firmasid, kes on aastakümneid tegelenud pidevalt paneelide tootearendusega ja kvaliteedi kontrolli tõhustamisega aga siiski enam on neid, kes lihtsalt koostavad turul pakutavatest komponentidest võimalikult odavaid paneele.

Tegelikult saab juba paneeli tootelehel pakutava info ja veebis saada olevate sertrifikaatide ja nende põhjalikkuse järgi eristada tootjaid vähem ja rohkem usaldusväärseteks.

Millised on tipud, kellega/millega võrrelda teisi paneele

Kindlasti on nii kogemuse, kvaliteedi kui ka tootluse mõttes maailma tipuks Jaapani firmat Panasonic. Kahjuks väljendub kvaliteet ka antud juhul oluliselt kõrgemas paneeli hinnas. Panasonicul (endine PV paneeli tootja Sanyo) on üle 30 aastane kogemust PV paneelide masstootmises ja juba ammu kasutusele võetud nn HIT tehnoloogia. Panasonicu paneeli teevad eriliseks ka mitmed muud väikesed ainult neile omased asjad, nagu näiteks kanalid vee ärasuunamiseks paneelid servadest, mis vähendab vetikate tekkimise võimalust eriti laugemal paigaldusel ning tugevam raam.

Milles ükski teine tootja pole Panasonic-ule ligilähedalegi jõdnud, on paneeli madal temperatuuri koefitsent. Madala temperatuuri koefitsendiga Panasonicu paneelid annavad võrreldes konkurentidega paremat toodangut palava ilmaga. Sellest loe lähemalt allpool

Samas tehase garantii pikkuse poolest pole paremat paneeli, kui klaas-klaas paneelid, mis on väga vastupidavad keskkonnatingimustele. Nimelt kui tavapaneelile antav tehase garantii on reeglina 10 aastat, siis klaas-klaas paneelile annab näiteks meie partner Saksamaal Solarwatt AG 30 aastat tehase garantiid. See räägib juba ise enda eest. Garantii kohta loe allpool.

Kvaliteedi ja hinna suhte poolest võib esile tuua Norra tööstuskontserni kuuluva firma REC, kellel on PV tööstuses 20 aastat kogemust. RECi kogu tootmine on tänaseks Norrast üle viidud Singapuri tehasesse, kuid firma läbipaistvuse, paneelide kvaliteedi ja tehniliste näitajate ning keskkonnakaitsesse suhtumise poolest on tegu Skandinaavia parimaid tradistioone kandva ettevõttega. Eriala kirjanduses loetakse RECi tehase teadus- ja arendusmeeskonda maailma tippude hulka, mille kinnituseks on ka näiteks 2015. aastal Euroopa suurimal päikesemessil nende uuele Twinpeak paneelile omistatud esikoht.

Sertifikaadid

Kui paneelidel on olemas järgnevad sertifikaadid, siis see annab täiendava garantii paneelide pikaajalisele töökindlusele. Paneelide sertifitseerimist viivad läbi sõltumatud sertifitseerimise organisatsioonid. Igaüks, kes tahab saada kvaliteetseid PV paneele, võiks kontrollida altoodud olulisemate sertifikaatide olemasolu paneelidel.

IEC 61215 on ränipaneelide (c-Si) kvaliteedi standard, mille alusel testitakse paneelide elektrilisi parameetreid, tootlust test keskkonna tingimustes ja madala radiatsiooni tingimustes, vastupidavust keskkonnatingimustele (rahe, UV kiirgus, madalad ja kõrged temperatuurid jm) ja otsesele mehaanilisele koormusele, ning mõningaid muid parameetreid.

IEC 61730 on paneelide ohutusstandard, mille järgi testitakse paneeli elektrilist ja mehaanilist ohutust, tulekindlust ja temperatuuritaluvust.

IEC 61701- paneelide korrosiooni teststandard soolase õhuga keskkonna sobivuse kohta. Sellise sertifikaadi olemasolu oleks vajalik eriti mere lähikonnas paigaldatavatele paneelidele, mis tagab, et paneelid merelises keskkonnas pika aja jooksul püsivad töökindlad.

IEC 62716- ammoniaagist tuleneva korrosiooni testi standard. Selle sertifikaadi olemasolu peaks jälgima loomakasvatushoonetele või nende lähikonda paigaldatavatel PV paneelidel.

Lume- ja tuulekoormus

Üldjuhul on enamus paneele ehitatud vastu pidama meie piirkonas eksisteerivatele keskkonnatingimustele. Turu standardiks on lume koormuse taluvus maksimaalselt 550kg/m2( 5400Pa) ja tuule koormuse taluvus 244 kg/m2 (2400 Pa). Koormuste taluvuse kohta peaks olema vastav märge paneelide tootelehel. Samuti on tootjate antud temperatuurivahemik +85 kuni -40 sobiv meie piirkonnale.

On ka olemas tugeveamaid paneele, mis on valmistatud arvestades kõrgmägede lumega ja mille koormustaluvus on tavapaneeliga võrreldes mitmekordne.

Eestis varieerub lume ja tuule koormus küllalt suures ulatuses. Rannikul tuleb arvestada 30 m/s tuultega ja sisemaal jälle keskmisest paksema lumekattega. Eestis avatud tuultega rannikul võib olla näiteks vajalik kolmanda siini lisamine paneelide alla, et tagada piisav tugevus - see sõltub igal konkreetsel juhul raami ja paneeli tootja vastavatest juhistest..

Lume ja tuulekoormustega toime tulekuks on väga oluline tootja juhistele vastav paneelide kinnitus. Paneeli tootja poolt on määratud paneelil piirkonnad, kust kinnitades on tagatud maksimaalne tugevus. Kui kinnituklambrid jäävad lubatud alast välja, on paneelide koormustaluvus lubatust väiksem ehk ebapiisav.

PID puudumise kinnitus

PID ( potensial- induced degradation) lühend tähistab nn uitvoolude olemasolu päikesepaneeli sees ehk pingega seotud paneeli võimsuse vähenemist. PID efekti olemasolul paneeli sees võib paneeli võimsus langeda lühikese ajaga kuni 30 protsenti. Soliidsemad paneelitootjad testivad ise oma paneele PID osas ja avaldavad tootelehel või veebis sellekohase kinnituse. Mõnedel tootjatel nagu näiteks REC on ka sõltumatu testija kinnitus PID puudumise kohta kogu toodangule.

Temperatuuri koefitsent

Tähistatakse seda tavaliselt Pmax/Pppm lühendiga ja see näitab temperatuuri mõju paneeli toodangule, mis ilmneb eelkõige palavate ilmadega.

Temperatuuri mõju tõttu saavutavad näiteks Eestis olevad PV jaamad tippvõimsuse tihti just märtsi ja aprilli kuus, kui õhk on jahe või siis ainult väga tuuliste ilmadega suvepäevadel.

Päikesepaneeli temperatuur päikeseliste ilmadega on tavaliselt 20 või enam kraadi kõrgem kui ümbritsev õhutemperatuur. Temperatuuri koefitsent näitab mitu protsenti langeb paneeli toodang iga kraadi kohta, mis paneel kuumeneb üle normtemperatuuri (tavaliselt +45 kraadi) .

Eelpool kirjeldatud temperatuuri mõju tõttu on näiteks maa peal asuvate jaamade jahutus parem, kui katusel paiknevatel jaamadel ja sellest tulenevalt ka toodang suurem kW installeeritud võimsue kohta.

Tehase garantii

Tavaliselt antakse paneelile tehase poolt garantii 10-12 aastat

Konkurentsitult kõige pikema garantiiga on klaas-klaas paneelid. Klaas- klaas paneelidele annavad tehased kuni 30 aastat garantiid toote kooste- ja materjali defektidele.. Selliseid klaas-klaas paneele valmistab näiteks Solarwatt AG Saksamaal. Antud paneelide puhul on ränikristallid asetatud kahe klaasi vahele, mis tagab paneelile väga suure stabiilsuse ja tugevuse ning pika eluea. Pika 15 aastase tehasegarantii tootetdefektidele annab ka Panasonic oma HIT tehnoloogiaga paneelidele.

Lineaarne tootlusgarantii versus astmeline tootlusgarantii.

Paneelide valikul on soovitav eelistada lineaarse tootlusgarantiiga paneele, mis on praktiliselt saanud juba PV tööstuses standardiks. Lineaarne garantii tähendab, et tootja annab iga aasta kohta lubatud paneeli võimsuse vähenemise, milleks on tavaliselt 0,5-0,7 % aastas. Vanemat tüüpi astmelise garantii puhul garanteeritakse, et 10 aasta pärast on säilinud 90% nimivõimsusest ja 25 aasta pärast 80% paneeli nimivõimsusest

Oleme ühe Saksamaa vanima 1979. aastal asutatud päikeseenergia ettevõtte Wagner Solar GmbH partner Eestis.

Oleme Fronius inverterite volitatud teeninduspartner Eestis.

Müüme TRIC kinntusraamide sarja PV- jaamadele. TRIC raamid on toodetud Saksamaal, TÜV sertifitseeritud, garantiiga 10 aastat.

PRIA